Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 november 2017

Gelijkstelling jongeren bij schuldhulpverlening ouders

De onderstaande opinie is geschreven door D66-commissielid en kandidaat raadslid Tom Wijen.

Gisteravond werd de beleidsnota Schuldhulpverlening behandeld in de raadscommissie Zorg & Welzijn. Het doel van deze nota is om mensen met financiële problemen te helpen hun situatie te stabiliseren, de oorzaak van de schulden aan te pakken en deze op te lossen.

In de beleidsnota wordt gesteld dat gezinnen met minderjarige kinderen extra aandacht verdienen. Daar ben ik het natuurlijk volledig mee eens. Daarnaast ben ik van mening dat die extra aandacht aan ALLE gezinnen moet worden gegeven met kinderen t/m 20 jaar. Op grond van de wet hebben ouders een financiële onderhoudsplicht t.a.v. hun meerderjarige kinderen die nog geen 21 zijn. In mijn optiek kunnen jongvolwassenen alsnog de dupe worden van de schulden van hun ouders en lopen zij een groot risico om een nieuwe schuldgevoelige generatie te worden. Bovendien wordt anders tekortgedaan aan het wettelijke regime.

Ik vroeg de verantwoordelijke wethouder daarom om de extra aandacht die gezinnen met minderjarige kinderen krijgen, ook te geven aan gezinnen met meerderjarige kinderen die nog geen 21 zijn. Met een niet overtuigend en incompleet antwoord bepleitte de wethouder tot tweemaal toe dat dit niet nodig was. Ik blijf echter stellig overtuigd van de noodzaak tot het betrekken van jongvolwassenen in de beleidsnota.

Mijn zienswijze zal door de fractievoorzitter tijdens de behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering opnieuw worden aangekaart.