Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 december 2017

Bijdrage raadsvergadering 12 december

Hieronder is de bijdrage te lezen die D66-fractievoorzitter Franklin Boon uitsprak tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 december.

Paraplu bestemmingsplan Beeldbepalende panden

In voorgaande gelegenheden heb ik al uitgebreid uiteengezet waarom ik van het voorliggende plan niet verrukt ben. Daarom heel kort en mede te beschouwen als mijn stemverklaring het volgende:

 • Vanaf het moment van het raadsbesluit tot opheffing van de gemeentelijke monumentstatus van panden heb ik mij beijverd om dit besluit ongedaan te maken, omdat dit niet past in een gemeente die haar erfgoed dermate etaleert.
 • In diverse besprekingen met plaatselijke en landelijke erfgoedorganisaties is een breed draagvlak gevonden voor de herintroductie van de gemeentelijke monumentstatus.
 • Desondanks heeft onze raad, onder aanvoering van het CDA, mijn voorstel afgewezen en is gekozen voor bescherming van daarvoor in aanmerking komende panden via een zogenaamd parapluplan, een regeling die door de monumentenorganisaties als beslist ontoereikend wordt gezien.
 • In het voorliggende plan wordt een honderdtal van de voorgedragen 600 objecten opgenomen.
 • De beoogde bescherming betreft slechts de contouren van het object en biedt geen intrinsieke bescherming; alles kan en mag met het pand worden gedaan, zo lang het maar niet “te gek” wordt.
 • Bovendien brengt uitbreiding van de lijst het circus van bestemmingsplanwijziging teweeg, wat een actuele en accurate registratie zeer belemmert.
 • D66 zal derhalve tegen dit raadsvoorstel stemmen.

Paardenstal Banholt

Ook hier, na de besprekingen tijdens de raadsinformatie en in de commissie, het volgende, mede te beschouwen als mijn stemverklaring:

 • Het is weer raak: een stuk van ons buitengebied wordt opgeofferd aan de belangen van één burger. Verschil met de voorgaande gevallen: hier heeft de raad het laatste woord. Na de krokodillentranen die bij de vorige gevallen zijn geplengd kunnen we nu laten zien of de gesproken grote woorden ons ernst zijn. Ik ben benieuwd.
 • Of de Provincie een paardenprovincie ambieert of niet: het is aan onze gemeente te bepalen of we dat hier wel willen. In ons kleinschalig landschap passen onzes inziens geen grootschalige ondernemingen, die beter in Peel en Maas zouden passen.
 • In de driehoek Banholt – Terlinden – Noorbeek is dit het vierde paardenbedrijf op deze vierkante kilometer.
 • De ondernemer laat bovendien zien dat hij niet open staat voor alternatieve oplossingen, zoals overname van een buurbedrijf of sloop van de oude, lelijke gebouwen op eigen terrein en vervanging door een goed ontworpen gebouw.
 • De omvang (90 paarden!) en de opzet met kantine en parkeerplaatsen laten zien dat op deze nu nog rustige locatie veel drukte gaat ontstaan, met bijbehorende verkeersbewegingen. Wij dachten dat dit project het Cittaslow-certificaat niet verdient!
 • Economisch worden dit soort bedrijven gerund met behulp van vele vrijwilligers. Leuk natuurlijk, maar geen bijdrage aan de lokale economie.
 • Tenslotte is de zogenaamde inpassing in het landschap een gotspe. Hoe verstop je zo’n kolos achter bladverliezende beplanting?

De raad zal weer berusten, maar wij doen niet mee. We stemmen tegen dit plan.