Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 februari 2018

Verslag laatste raadsvergadering

Op dinsdag 20 februari vond de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de verkiezingen plaats. Op de agenda stonden onder meer het Klimaat- en Energiebeleidsplan, de Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal en het Beleidsplan Cultureel Erfgoed. Lees hieronder de samenvatting van de hand van fractievoorzitter en lijsttrekker Franklin Boon.

Het was alweer de laatste raadsvergadering van deze zittingsperiode van 4 jaar. Kunt u zich het voorstellen? En de agenda was ook nog eens goed gevuld.

Het Klimaat- en Energiebeleidsplan tot 2040 steunden wij van harte, met de kanttekening dat we rekening moeten houden met de snelle ontwikkelingen op dit terrein. Het plan zal dus regelmatig bij gesteld moeten worden. Zou het lukken om in 2040 energieneutraal te zijn? Een opgave voor ons allen!

In de verre toekomst keken we ook bij de Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal, die ons in 2050 moet garanderen dat we hier nog droge voeten hebben. Een goed doordacht plan, dat nog heel wat uitvoeringsplannetjes met zich mee zal brengen.

Uitgesproken ontevreden waren we met het Beleidsplan Cultureel Erfgoed, dat onze gemeentelijke monumenten (zoals die voorheen heetten) in feite vogelvrij verklaart. Een schande voor een gemeente die UNESCO-waarden wil uitstralen! Wij stemden dus tegen.

Dat gold ook het vermaledijde plan om in Bemelen, naast de zo ter discussie staande paardenkathedraal, nog eens een paardenbak, een galoppeerbaan en afrasteringen toe te staan. Ons landschap gaat D66 zeer ter harte en natuurlijk stemden wij dus tegen. Helaas is de rest van de raad nog niet zo ver dat men inziet dat uniek landschap niet mag worden geofferd aan de commerciële belangen van één huishouden. Wij zijn voor de toekomst heel duidelijk: dit nooit weer!

Wij gaan campagne voeren voor 21 maart. U komt toch zeker stemmen? Doe mee, denk mee, werk mee en we werken aan een gelukkig en saamhorig Eijsden-Margraten!