Steun ons en help Nederland vooruit

Annelies van der Horst

Nr. 8

Eckelrade

Ik woon al meer dan twintig jaar in de kern Eckelrade. Een prettige woonomgeving, waar ik niet alleen van wil genieten, maar er ook aan bijdragen dat het fijn wonen blijft in Eijsden-Margraten. D66 is al jaren de partij waar ik mij als democraat het meest thuis voel. D66 is een solide partij met een mooi dynamisch evenwicht tussen sociaal en liberaal; vertrouwen op de eigen kracht van mensen en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben.

De veranderende rol en positie van de gemeente in het sociale domein, is voor mij de uitnodiging om echt deel te nemen aan het debat. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor begeleiding en maatschappelijke ondersteuning van chronisch zieken, jeugdzorg, werk en inkomen. Met deze terreinen heb ik veel te maken in mijn dagelijks werk als adviseur in de gezondheidszorg en maatschappelijke ontwikkeling. Daarbinnen is mijn focus vaak gericht op het betrekken van degenen die gebruik – gaan – maken van voorzieningen of voor/met wie beleid wordt ontwikkeld; participatie dus. De Participatiesamenleving, waar iedereen nu de mond van vol heeft, moet meer zijn dan een woord. Het gaat pas leven wanneer de gemeente de burger echt serieus neemt. Dat is een van mijn belangrijkste invalshoeken, zowel in de buurten, kernen, als in de gemeenteraad en raadscommissies.