Steun ons en help Nederland vooruit

Franklin Boon

Lijsttrekker

Noorbeek

Ik ben fractievoorzitter en tevens lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als éénmansfractie in de raad heb ik de afgelopen vier jaar op alle terreinen het woord gevoerd. De komende raadsperiode wil ik me onder andere sterk blijven maken voor het behoud van ons landschap, het respect voor ons erfgoed , kansen voor hen die werken in ons buitengebied en wil ik betaalbare woningen voor alle doelgroepen. Van jong tot oud!

Meer van Franklin Boon