Steun ons en help Nederland vooruit

Rob Zeguers

Nr. 4

Mheer

Al sinds 1977 ben ik lid van D66, maar al sinds 1966 sympathisant. In1994 ben ik raadslid/fractievoorzitter geworden voor D66 in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Margraten. In 2002 droeg ik het stokje over aan Franklin Boon en werd sindsdien in de loop der jaren zelf lid van diverse commissies. In de huidige raadsperiode maak ik samen met Franklin Boon deel uit van de Commissie Fysiek & Economie.

Ik heb me al die jaren ingezet om Margraten en sinds de laatste herindeling Eijsden-Margraten een nog betere gemeente om te wonen en werken te maken. Ik woon in Mheer. Ik ben goed ingevoerd in de ambtelijke en bestuurlijke wereld en de problemen in onze gemeente. Daarnaast heb ik een open oog en oor voor de ideeën en behoeften van de burgers van Eijsden-Margraten, en hun ervaringen met “de gemeente”.

Vanuit de uitgangspunten van D66 wil ik me onder andere inzetten voor het versterken van de leefbaarheid van onze gemeente. Door krimp niet als een probleem te zien, maar juist als iets waar we actief iets aan kunnen doen door open te staan voor innovatie, maatschappelijke initiatieven, en de inbreng van elke burger, jong of oud. Een element om de leefbaarheid te vergroten is een goed openbaar vervoer. Ook vind ik dat we, als inwoners van deze mooie gemeente, met zijn allen – ondanks ieders achtergrond en herkomst – samen moeten werken en leven om Eijsden-Margraten een toekomstbestendige en leefbare gemeente te laten zijn. Privacybescherming staat bij mij hoog op de agenda, m.n. in een tijd dat overheden veel digitale informatie verzamelen.

Als persoon span ik me ook in om mensen te bewegen om zich vrijwillig te laten registeren in het Orgaandonorregister. Op die manier kan men ook na overlijden nog iets voor de medemens en gemeenschap betekenen.