Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Maastricht-Heuvelland is verantwoordelijk voor de politieke koers van D66 in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Meerssen. Daarnaast is het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling (secretariaat, financiën, contacten met het regiobestuur, landelijk
bestuur, vrijwilligersbeleid, etc.).

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Joëlle Joosten; Voorzitter (interim)
Liedewij Kieboom; Secretaris
Daniël Golden; Penningmeester
Joëlle Joosten; Algemeen bestuurslid

Bankrelatie
Rabobank, rekeningnummer 13.23.80.196 t.n.v. Maastricht D66,
onder vermelding van D66 Eijsden-Margraten

Laatst gewijzigd op 27 juli 2017